Su artėjančiomis šventėmis!

Kalėdų naktį tylią, kai pabaigti darbai,
Kai šventiškai pakvipę visų gimti namai,
Dėkodami praėjusiems, sutikdami naujus,
Paleiskime iš sielos visus negerumus.
Visa širdim linkėkime vieni kitiems gausos,
Palaiminti lai būkime, ieškokime tiesos.
Gyvenkime prasmingai, laimingai ir džiugiai,
Sveiki lai visi būkime, gyvenkime ilgai.
Tamsa te mus palieka, išeina su visam,
Šviesa lai vėl gyvuoja pasaulyje šitam!
Apsikabinkim tyliai, nematoma gija,
Ir Dievui padėkokime, kad dar vilties yra…
/Gintarė Davainienė/