MALDA PRAŠANT MEILĖS SAU

Mano Viešpatie, meldžiu Tavęs, padėk man priimti save tokią, kokia esu. Padėk man priimti savo protą ir visus savo jausmus. Padėk man pažinti ir gerbti savo norus, kurie yra iš Tavęs atėję.Padėk man pajausti savo nepakartojamą esmę, tokią, kokią Tu sukūrei, visame jos grožyje ir tobulume. Tegul mano meilė sau bus tokia stipri, kad aš niekada savęs neatstumsiu, niekada neatsisakysiu Tavo siųstų man malonių ir dovanų, niekada nebe atimsiu iš savęs džiaugsmo, vidinės laisvės ir meilės, kurias Tu man davei.

Viešpatie, padėk man save mylėti ir save priimti be smerkimo ir kritikos, nes kai aš save smerkiu, kai jaučiuosi kalta, tada imu save bausti ir taip pametu Tavo nurodytą meilės kelią. Sustiprink mano valią, kad pajėgčiau save sustabdyti ir gebėčiau sau atleisti.

Viešpatie, išvalyk mano protą nuo emocinių nuodų ir saviplakos, kad aš galėčiau gyventi ramybėje ir meilėje. Tegul kiekvienas mano poelgis, kiekviena mano reakcija, kiekviena mintis ir jausmas nuo šiol bus paremti meile ir meilei pašvęsti.

Tėve, padėk, man įtvirtinti meilę sau, tegul persikeičia visas mano gyvenimas, tegul baimės ir tragedijos bus perkeistos į meilę ir džiaugsmą. Tegul mano meilės sau jėga bus tokia didelė, kad aš tapsiu laisva nuo svetimos nuomonės ir galėsiu gyventi pagal Tavo valią ir savo širdies kvietimus.

Viešpatie, padėk man pilnai Tau save atiduoti ir Tavimi pasitikėti, kad bet kurią gyvenimo akimirką jausčiau Tavo palaikymą ir Tavo vedimą. Tegul mano tikėjimas ir meilė sau leis man drąsiai prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, nebijant sunkumų ir paklydimų.

Padėk man, Viešpatie, tvirtai tikėti, kad viskas, kas yra Tavo siųsta, yra skirta mano gerovei ir padėk tikėti, kad visada rasiu sprendimą ir žmones, kurie man padės mano kelyje. Tegul visa, ko aš noriu pasiekti, ateis į mano gyvenimą pačiu tinkamiausiu ir maloniausiu būdu. Tegul mano veide švytės mane puošianti šypsena. Padėk man pajusti tokią stiprią meilę sau, kad aš galėčiau mėgautis buvimu su savimi. Tegul mano meilė sau taps ta jėga, kuri pakeis mano gyvenimą. Ir kai mano sieloje prabus ši nauja jėga, tegul persikeis visi mano artimi santykiai, pradedant nuo santykio su savimi.

Viešpatie, suteikdamas man jėgą mylėti save, leisk visus mano santykius kurti iš meilės ir pagarbos. Padėk man išsivaduoti iš poreikio sakyti kitiems, kaip jie turi gyventi ir kokie jie turi būti. Padėk man priimti kitus tokius, kokie jie yra, be vertinimo ir smerkimo, nes atstumdama juos, aš atstumiu ir save, o atstumdama save, aš atstumiu ir Tave. Padėk man pamilti save taip stipriai, kad galėčiau atleisti visiems, kurie buvo kada nors mane įskaudinę.

Duok man išminties mylėti savo šeimą ir savo draugus be jokių sąlygų, duok man išminties tapti džiugia ir mylinčia. Viešpatie, padėk man rasti naujus bendravimo būdus, kur nebebus noro kontroliuoti, kur neliks kovos už valdžią ir įtaką, kur nebus laimėtojų ir pralaimėjusių. Tegul aš darbuosiuosi, nukreipdama visas jėgas į meilę, džiaugsmą ir harmoniją. Tegul mano santykiai su vyru man bus patys nuostabiausi ir harmoningiausi. Išmokyk mane džiaugtis kas kartą, kai aš dovanosiu save savo mylimajam.

Padėk kurti šeimą ant meilės pamato, santarvėje ir harmonijoje. Padėk man būti laiminga ir kupina meilės žmona ir mama. Dovanok man išmintį, vidinę stiprybę ir širdingumą, kad realizuočiau moters prigimtį ir rasčiau tame laimę.

Padėk man, Dieve, pamilti visa, ką esi sukūręs, be jokių išlygų. Nes kai aš niekinu Tavo kūrinį, aš niekinu Tave.

Padėk man džiaugtis šiuo Gyvenimu, tirti jį ir užpildyti šviesiais troškimais ir siekiais. Padėk man tapti pasitikinčia ir drąsia, iš tiesų gyva. Padėk man mylėti save besąlygine meile. Leisk man atverti savo širdį meilei, kad galėčiau rasti ją visur ir visada, kur benukeliaučiau.

Padėk man pačiai skleisti meilę ir šviesą. Padėk man atverti savo širdį Tavo dovanotam Gyvenimui ir Pasauliui. Padėk man tapti Moteriškumo, Dėkingumo, Didžiadvasiškumo, Meilės ir Harmonijos įsikūnijimu, pačiu efektyviausiu man būdu, kad aš galėčiau džiaugtis visu kuo, Tavo sukurtu.

Per amžius amen!

(P.S. Autorius man nežinomas)

Visiems sėkmės linkėdama, Gintarė Davainienė