Įkvepiančios mintys

 • Daug geriau žinoti, kad išdrįsai siekti savo svajonių, nei nugyventi gyvenimą snaudžiant ir apgailestaujant.“  Gilbert E. Kaplan 
 • „Yra tik du būdai gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.“ Albertas Einšteinas
 • „Vienas pamišimo požymių tas, kad daromi tie patys dalykai, bet tikimasi kitokio rezultato.“ Albertas Einšteinas 
 • „Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj – kūnas ir kraujas.“  Viktor Hugo 
 • „Brangink savo vizijas ir svajones, kaip Savo sielos kūrinius, kaip Savo didžiausių laimėjimų planą.“ Napoleon Hill 
 • „Troškimas yra visų laimėjimų pradžių pradžia. Visada turėkit tai omeny. Silpni troškimai įžiebia menkus rezultatus. Juk maža ugnis taip pat skleidžia mažai šilumos.“  Napoleon Hill 
 • „Norint atlikti didžius dalykus, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti.“ Anatole France 
 • „Kai įkvėpia didis tikslas, jūsų mintys išlaisvėja, sąmonė ima plėstis visomis kryptimis, jūs atsiduriate naujame, didingame ir nuostabiame pasaulyje. Atbunda jūsų snaudusios galios ir gebėjimai, ir jūs suvokiate, kad esate kur kas didesni, nei kada pirma tarėtės esą.“ Patandžalis 
 • „Tikslas yra ne kas kita kaip galutinį terminą turinti svajonė.“  Joe L. Griffithas 
 • „Tūkstančio mylių kelionė prasideda mažu žingsneliu.“ Lao-Tzu, kintiečių patarlė 
 • „Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.“ Paulo Coelho 
 • „Jei lauksi idealaus meto, niekada nepajudėsi iš vietos; žengti pirmam žingsniui reikia krislelio beprotybės.“ Paulo Coelho 
 • „Tik vienas dalykas gali svajonę padaryti neįgyvendinamą: tai baimė, kad nepasiseks.“ Paulo Coelho 
 • „Kad sugebėtume suvokti, kokių turime galių, ir sužinoti jau atskleistas paslaptis, pirmiausia privalome palaukti, kol sudegs visa tai, kas paviršutiniška: lūkesčiai, būgštavimai, tariami dalykai, tuomet ateina tokia ramybė, kokia dabar viešpatauja miške: švelniai pūkšnoja vėjelis, pro debesis smelkiasi mėnesiena, patyliukais traukia į naktinę medžioklę žvėrys, atliekantys Motinos gimimo ir mirties ciklą ir niekad nesmerkiami už tai, jog klauso savo instinktų, savo prigimties balso.“ Paulo Coelho 
 • “Esama trijų absoliučių, nesunaikinamų dalykų: tai Sąmoningumas, Būtis ir Meilė.” Deepak Chopra 
 • „Praeitis, dabartis ir ateitis yra mūsų sąmonės savybės. Praeitis – tai prisiminimai, ateitis – laukimas, o dabartis – tikrasis suvokimas. Todėl laikas yra minties judesys. Ir praeitis, ir ateitis tėra vaizduotėje, ir tik dabartis – mūsų suvokimas –  yra amžina. Dabartyje slypi laiko – erdvės, materijos ir energijos potencialas.“ Deepak Chopra 
 • “Negali gauti meilės daugiau negu esi pasiryžęs priimti. Negali gauti meilės daugiau negu pats gali suteikti. Meilės, kurią spinduliuoja kitas žmogus, šaltinis yra tavo paties širdyje.” Deepak Chopra 
 • „Sėkla negali žinoti, kas jos laukia, sėkla nežino kas yra žiedas. Dar daugiau, sėkla net neįsivaizduoja turinti potencialą pavirsti į nuostabų žiedą. Ilga yra kelionė, ir visada saugiau nesileisti į ją, nes kelias nežinomas, nėra jokių garantijų. Ir negali būti jokių garantijų. Gyvenimo kelias kupinas pavojų, daug duobių ir skardžių, o sėklą saugo kietas apvalkalas, ji slepiasi jame. Tačiau sėkla mėgina, ji stengiasi, ji išlenda iš kieto apvalkalo, ji pradeda kelionę. Prasideda kova: skverbimasis pro dirvožemį, akmenis, uolienas. Sėkla buvo labai kieta, o daigas labai jautrus ir pažeidžiamas, ir daug pavojų jo laukia. Tačiau sėkla pasiryžo kelionei į nežinią, kelionei į saulę, kelionei į šviesos šaltinį, nesuprasdama kur ir kodėl. Sunku kryžių teks jai nešti, bet ją užvaldo SVAJONĖ, ir sėkla pradeda judėti. Toks pats yra ir žmogaus kelias. Jis kupinas pavojų. Reikės daug drąsos. Būkite drąsūs virsdami gėlele, kuria jums skirta būti…“ OSHO 
 • „Gyvenimas yra panašus į kodinę spyną; Jūsų uždavinys surasti teisingus skaičius ir teisingą jų eilės tvarką, kad galėtumėt prieiti prie visko, ko tik norite.“BRIAN TRACY 
 • „Ir tiesiog neįtikėtina, koks vaisingas gali pasirodyti tas trumpas laikas, jeigu suskumbi juo pasinaudoti ir neeikvoti laiko veltui. Dažnai pastebima, kad daugiausiai turintys laiko žmonės juo naudojasi prasčiausiai. Jeigu turėdami vieną laisvą valandą ją pastoviai skiriame tam, kad išmoktume ką nors naujo, įdomaus, tai jis mums atnešą netikėtą gausą. Aš atsakau: atkalus ryžtas suranda laiko arba jo susikuria. Jis išnaudoja laisvą akimirką arba ją susikuria.“  William Ellery Channing 
 • „Jei manote, kad galite, tai ir galite. O jei manote, jog negalite – irgi esate teisus.“  Mary Kay Ash 
 • „Akmenis kelyje instinktyviai paversdavau savo namo plytomis.“ Marie Dressler 
 • „Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad pravirkdytum, visų pirma ašaros turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma pats turi tikėti.“ Winston Churchill 
 • „Nugalėti sunkumai yra puikiai išnaudotos galimybė.“  Winston Churchill 
 • „Sėkmė būna dviejų tipų – pradinė ir galutinė.“  Winston Churchill 
 • „Sėkmė – tai daryti, ką nori, kada nori, kur nori, su kuo nori ir kiek nori.“ Tony Robbins 
 • „Nepažįstu nei vieno, kuris pasiekė aukštumų be sunkaus darbo. Tai ir yra receptas. Jis ne visada tau padės pasiekti aukštumų, bet padės prieiti labai arti jų.“ Margaret Thatcher  
 • „Genijus – dešimt procentų įkvėpimo ir devyniasdešimt procentų prakaito.“ Tom Edison 
 • „Žmogus, kuris tvirtai ko nors siekia, priverčia likimą nusileisti.“ Michailas Lermontovas 
 • „Mes netenkame drąsos, kai nebegalime kliautis laimingais atsitiktinumais.“ George Sand 
 • „Išdrįskime būti savimi, nes niekas kitas to padaryti nesugebės.“ Sue Patton Thoele 
 • „Kiekvienam žmogui duota užtektinai jėgų įvykdyti tai, kuo jis yra įsitikinęs.“ Johan Volfgang Gete 
 • „Vizija tampa tikra tik tada, kai pažvelgi į savo širdį. Kas žiūri į išorę, tas tik svajoja, o kas pažvelgia vidun, prabunda.“ Carl Jung 
 • „Tai, ko negali gauti, visada atrodo geresnis dalykas už tą, ką turi. Tai sudaro ir žmogaus gyvenimo romantiką, ir jo idiotizmą.“  Erich Maria Remarque 
 • „Pasitikėjimas savimi, kaip žinia, yra pirmoji sėkmės paslaptis.“ Lady Wilde 
 • ,,Viską galima pasiekti mažais žingsneliais. Tačiau kartais reikia drąsos atlikti šuolį – juk neperšoksi duobės dviem mažais žingsneliais”. David Lloyd George 
 • „Palaiminti yra tie, kurie gali neprisiminti davę ir neužmiršti gavę.“ Elizabeth Bibesco 
 • „Dauguma žmonių savo pirmąją gyvenimo pusę nugyvena taip, kad sugadintų antrąją.“  Ž. de Briujeras 
 • „Mūsų svajonių įgyvendinimas yra įkvėpimo šaltinis naujiems mūsų sumanymams.“ Orison Swett Marden 
 • „Neprotinga norėti būti suprastam kitų, jei pati savęs aiškiai nesupranti.“ Simone Weil 
 • „Patirtis yra tai, ką gauni, ieškodamas kažko kito.“ Mary Pattibone Pool 
 • „Daugeliui žmonių didžiausias pavojus gresia ne todėl, kad jų tikslas per aukštas ir nepasiekiamas, bet todėl, kad jų tikslas menkas ir pasiekiamas.“ Mikelandželas Buonarotis 
 • „Niekam nepasakokite apie ką svajojate.“ Tradicinis nelaimingųjų patarimas 
 • „Supraskite, ko iš tiesų norite. Tuomet liausitės vaikęsi drugelius ir imsite kasti auksą.“ William Moulton Marsden 
 • „Jei galite apie ką nors svajoti, vadinasi, galite ir padaryti.“  Walt Disney 
 • „Jei nori ką nors pasiekti, baik kalbėti ir pradėk veikti.“ Walt Disney 
 • „Smagu daryti neįmanomus dalykus.“ Walt Disney 
 • „Gyvenime reikėtų siekti dviejų dalykų: pirmas – gauti, ko nori; antras – tuo džiaugtis.“ Og Mandino
 • „Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.“ Martin Buber 
 • „Žmogus, jei nežino, ko nori, blaškosi net lygiausiame kelyje, o štai vedamas tikslo jis tvirtai juda pirmyn nekreipdamas dėmesio į sunkumus.“ Tomas Karlailis 
 • „Laikas, kurį mes turime, – tai pinigai, kurių mes neturime.“  I. Ilfas, E. Petrovas 
 • „Nelaimingiausi žmonės tada, kai jų gyvenime nelieka vietos svajonėms.“  Džonas Kenedis 
 • „Jei visi mes stengtumėmės palengvinti kitų kelius, mūsų pačių kojos žengtų sklandžiai ir tolygiai.“ Myrtle Reed 
 • „Ne tada esi laisvas, kai gali daryti ką nori, bet kai gali nedaryti to, ko nenori.“ Jean-Jacques Rousseau 
 • „Laimingas gyvenimas prasideda nuo tikėjimo, kad esame verti laimės.“ John Marks Templeton 
 • „Esam savo nelaimės šaltinis. Laimę taip pat prisišaukiam patys.“ L. E. Landon 
 • „Praeities nepakeisi. Ateitis – dar tavo galioje.“ Hugh White 
 • „Ateitis sutinkama su praeities našta.“ Peral S. Buck
 • ,,Jei Dievas nori mums įteikti dovaną, jis suvynioja ją į problemą.“  Norman Vincent Peale
 • „Niekas pasaulyje neprilygsta atkaklumui. Jo neatstoja talentas; nieko nėra blogiau už talentingą nevykėlį. Jo neatstoja genialumas; neįvertintas genijus yra beveik priežodis. Jo neatstoja ir išsilavinimas; pasaulyje pilna išsilavinusių nenaudėlių. Atkaklumas ir ryžtingumas yra visagaliai.“ Calvin Coolidge.
 • „Kai susiduria srovė ir uola, visada nugali srovė – ne jėga, o atkaklumu.“ Autorius nežinomas.
 • „Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip jis pats.” S.Džonsonas
 • „Nedrausk savo svajonių. Priešingai, svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos yra Dievo dovanos, kurios tave padaro didesnį, tvirtesnį ir geresnį. Aukštas siekimas yra kaip ranka, kuri mums parodo kelią, kelią, vedantį į dangų. Kokios yra tavo svajonės, toks bus ir tavo gyvenimas; tavo svajonės yra pranašavimai apie tai, kas gali būti ir turi būti tavo gyvenime.“ Orison Swett Marden 
 • „Kad ir kaip sunku būtų buvę vakar, visada gali šiandien pradėti iš naujo.“ Buda 
 • „Laikykis atokiau nuo žmonių, kurie siekia sumenkinti tavo tikslus, svajones. Menkaverčiai žmonės taip elgiasi, o didieji – padeda tau patikėti, kad tu gali būti sėkmingas.“ Mark Twain
 • „Meilė – vienintelis dalykas, kuris eikvojamas auga.“ R. Huch 
 • „Mylėti – reiškia norėti kitam to, ką laikai gėrybe; be to, norėti ne savo labui, o to, kurį myli, ir stengtis pagal išgales suteikti jam tą gėrybę.“ Aristotelis
 • „Iš tiesų viską, ką gauname, gauname todėl, kad pirmiau atiduodame.“ William Simms
 • „Svajonė yra gyvenimo dalis.“ Rainer Maria Rilke
 • „Jei uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.“  R. Tagorė
 • „Žmogus yra vienintelė būtybė, atsisakanti būti tokia, kokia yra.” J.V.Gėtė
 • Tavo vaistas yra tavyje, tik tu jo nepastebi. Tavo negalia kyla iš tavęs paties, tik tu to nesupranti.“ Hazratas Ali, Sufijų mokytojas
 • „Niekas nežino kiek turi jėgų, kol jų neišbandė.“   
 • Don Miguel Ruiz knygoje „Menas mylėti” radau tokius žodžius: Tačiau jūsų vertingumas neįkainojamas nei pinigais, nei auksu – tik meile.Jeigu mylite save, jūsų kaina labai aukšta. Patinkate sau toks, koks esate, ir tai kelia jūsų kainą. 
  • Jei nesidžiaugiate savimi, jūsų kaina žemesnė.”
  • Jūsų meilė sau yra jūsų kaina, ir Gyvenimas į ją atsižvelgia.
  • „Kiekvienas žmogus turi savo kainą, ir Gyvenimas su ja sutinka.
 • „Jeigu norite smulkių permainų, keiskite savo elgesį; jeigu norite kvantinių šuolių, keiskite savo paradigmą (pasaulėžiūrą).“Stephen R. Covey
 • „Būti atkakliam – tai nereiškia, kad visur reikia naudoti tą pačią taktiką. Būti atkakliam – tai vėl ir vėl siekti to paties tikslo.“  
 • Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.“ Albertas Einšteinas
 • „Sėkmingi žmonės sudaro ne daugiau nei 10% visų planetos gyventojų. Ar norite būti jų gretose? Jeigu taip – visų pirma pradėkite keisti mąstymą. Ar būsite sėkmingi, ar būsite nesėkmingi, visų pirma priklausys nuo to, apie ką jūs dažniausiai galvojate. Sėkmingi žmonės galvoja apie tai, ko jie nori, ir apie tai, kaip įgyvendinti tikslus.”  Brian Tracy
 • „Protas yra viskas. Apie ką galvoji – toks ir tampi.“ Buda
 • „Tai tavo protas, kuris kuria šį pasaulį.“ Buda
 •  „Visiems gyvenimas duoda viską, tik dauguma to nežino.“ Borchesas, Chorchė Luisas. Smėlio knyga.  
 • „Didžiausias iššūkis gyvenime yra įveikti savo paties (nusistatytas) ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebūtum nė svajojęs.“ Paul Gauguin
 • „Skirk laiko mąstymui, tai – stiprybės šaltinis. Skirk laiko maldai, tai – didžiausia jėga žemėje. Skirk laiko juokui, tai – sielos muzika. Skirk laiko žaidimui, tai – amžinos jaunystės paslaptis. Skirk laiko mylėti ir būti mylimam, tai – Dievo duota privilegija. Skirk laiko duoti. Diena per trumpa, kad būtum savanaudis. Skirk laiko skaitymui, tai – išminties fontanas. Skirk laiko draugiškumui, tai – laimės kelias. Skirk laiko darbui, tai – sėkmės kaina. Skirk laiko gailestingumui. Tai – raktas į Dangų.”  Motina Teresė
 • “Jei žmogus kalba ar ką daro skatinamas blogų minčių, liūdesys ir vargas seks jį, kaip ratas seka paskui jį traukančio jaučio kanopą. Jei žmogus kalba ar ką daro skatinamas skaidrių minčių, laimė lydi jį kaip neatskiriamas šešėlis” Buda   
 • Jei žmogus tvirtai žengia savo svajonių link ir stengiasi gyventi tokį gyvenimą, kokį įsivaizdavo, jis patirs kasdienybei nebūdingą sėkmę. Net jei jūs statote oro pilis, jūsų triūsas nenueis veltui. Svarbiausia – turėkite svajonių. O dabar po jomis liekite pamatus.“ Henry David Thoreau
 • „Vienas iš tragiškiausių dalykų, kurį žinau apie žmogaus prigimtį yra tai, kad mes visi linkę atidėlioti gyvenimą. Mes visi svajojame apie stebuklingą rožių sodą virš horizonto – vietoj to, kad gerėtumės rožėmis, kurios žydi už mūsų lango.” Deilas Karnegis
 • „Būti parazitu yra kančia. Jei kyla noras išprovokuot artimą žmogų ir tokiu būdu gaut iš jo naudos (kad pačiam kažko nereikėtų daryti ar galvoti), tai reiškia, kad neturi pakankamo kiekio gyvybinės energijos. Vadinasi trūksta lankstumo ir meilės sau. Niekas nieko tau duoti neprivalo ir niekam neprivalai savęs atiduoti prieš savo ar kitų valią. Kūrybiškumas – tai dar nereiškia, kad moki piešti, lipdyti ar kurti mandalas. Kūrybiškumas – tai energijos pertekliaus atidavimas be tikslo gauti atgal. Tai mokėjimas lanksčiai prisitaikyti prie bet kurio gyvenimo vingio ir likti savimi. Tai sugebėjimas sukurti savo asmeninę Visatą, kuri gyvena darnoje su kitomis.“  Gintaras Mikšiūnas
 • „Mes esame savo minčių belaisviai. Atmintis ir įpročiai verčia mus elgtis automatiškai… mūsų nervų sistemoje veiksniai sukelia vis tas pačias biochemines reakcijas, todėl mūsų elgesys nuspėjamas ir susaistytas gyvenimo aplinkybių. Taigi sąlygotas protas nepalieka vietos jokioms naujovėms. Mes nekontroliuojame emocijų. Mes pastatome kalėjimą, o tragedija yra ta, kad net nesugebame pastebėti šio kalėjimo sienų. Todėl, kad ir ką darysime, tai neturės prasmės kol neišsilaisvinsime.“ Dipakas Čopra
 • „Žmogus yra toks, kokios jo mintys. Didis yra žmogus, suprantantis, jog pasaulį valdo mąstymas.“ Ralfas Emersonas
 • „Jūs ne toks, koks manote esąs; tikrasis esate savo mintyse.“ Normanas Vincentas Peale
 • „Žmonės visada dėl to, kuo tapo, kaltina gyvenimo aplinkybes. Aš netikiu aplinkybėmis. Šiame pasaulyje sėkmė lydi tuos, kurie ieško jiems reikalingų aplinkybių, o jei negali tokių rasti, susikuria jas.“ George‘as Bernardas Shaw.
 • „Geriausi pasaulio gydytojai yra Dieta, Ramybė ir Linksmybė“ Jonathanas Swiftas
 • „Mes retai mąstome apie tai ką turime, tačiau nenuilsdami galvojame apie tai, ko trūksta.“ Šopenhaueris
 • „Harmoninga sveikata yra susijusi su mūsų vidinio Dieviškumo spinduliuote, kuri veikia ir mus pačius, ir mus supantį pasaulį. O šią spinduliuotę mes galime kontroliuoti savo nuostatomis bei gyvenimo būdu. Ją stiprina pozityvios mintys, emocijos. Čia dar gali padėti meditacija ir tylus buvimas su savimi. Toks vidinis Dieviškumas apšviečia kelią per visuotinio proto lauką ir yra tas įrankis, kuris padeda mums tenkinti mūsų poreikius.“ Jasmuheen
 • „Nors gali pasirodyti, kad mūsų emocinės reakcijos vyksta automatiškai, reikia bent trijų sekundžių, kad informacija nerviniais kanalais pasiektų smegenis ir jas sužadintų. Per tas tris sekundes likusioji smegenų dalis jau būna gavusi info kitais, spartesniais, nerviniais kanalais, tačiau mes nors ir nežinome apie šį procesą, pasak kai kurių šaltinių, esame užprogramuoti galvoti dar prieš patirdami emociją. Nesame savo emocijų „aukos“.“ Jasmuheen
 • „Viena iš nuostabiausių žmogaus savybių yra „galia paversti minusą pliusu.“ Psichologas Albertas Adleris
 •   
 • „Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad veiksmas seka po jausmo; iš tikrųjų jie vyksta kartu. Reguliuodami veiksmą, kurį tiesiogiai kontroliuoja valia, galime netiesiogiai reguliuoti jausmus, kurie nepavaldūs kontrolei. Taigi neįmanoma pakeisti jausmų vien valios pastangomis, bet įmanoma pakeisti veiksmus. Pakeitę veiksmus, mes iš karto pakeisime reakciją į juos. „Vadinasi nuliūdę akimirksniu pralinksmėti negalite. Tačiau pradėkite linksmai elgtis ir kalbėti – pasijusite taip, tarsi būtumėte jau pralinksmėję.“ Praktinės psichologijos atstovas Williamas Jamesas 
 • “…Būk dėmesingas savo mintims – jos tampa žodžiais. Būk dėmesingas savo žodžiams – jie tampa veiksmais. Būk dėmesingas savo veiksmams – jie tampa įpročiais. Būk dėmesingas savo įpročiams – jie tampa charakteriu. Būk dėmesingas savo charakteriui – jis tampa tavo likimu…” Laodzi
 • Ramybės tikroji priežastis yra ne gilus ir ilgas miegas, o pabudimas :))

____________________________________________________________________

 • “Whenever God wants to send you a gift He wraps it up in a problem.” Norman Vincent Peale 
 • „If one looks closely enough, one will discover that each failure carries the seeds of success.” Robin Sharma 
 • „When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds: Your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great, and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and your discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be.” Patanjali 
 • „The Warrior of light carefully studies the position he intends to conquer. However difficult the objective, there is always a way of overcoming obstacles. He seeks out alternative paths, he sharpens his sword, and he tries to fill his heart with the necessary determination to face the challenge. But as he advances, the warrior realizes that there are difficulties he had not reckoned with. If he waits for the ideal moment, he will never set off; it requires a touch of madness for the next step. The warrior uses that touch of madness. For – in both love and war – it is impossible to foresee everything.” Paulo Coelho 
 • „How much better to know that we have dared to live our dreams than to live our lives in a lethargy of regret.” Gilbert E. Kaplan 
 • „The past, present, and future are all properties of consciousness. The past is recollection, memory; the future is anticipation; the present is awareness. Therefore time is the movement of thought. Both past and future are born in the imagination; only the present, which is awareness, is real and eternal. It is. It is the potentiality for space-time, matter, and energy. It is an eternal field of possibilities experiencing itself as abstract forces, whether they be light, heat, electricity, magnetism, or gravity. These forces are neither in the past nor in the future. They just are.” Deepak Chopra 
 • „Begin with yourself, but do not finish with yourself; be the beginning but not an end unto yourself.” Martin Buber 
 • „There is only one process of healing and that is faith. There is only one healing power, namely your subconscious mind.” Joseph Murphy 
 • “Scientific prayer is the harmonious interaction of the conscious and subconscious levels of mind scientifically directed for a specific purpose.” Joseph Murphy 
 • „Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.” (Mark 11:24) 
 • “A journey of a thousand miles begins with a single step.” Chinese proverb from “The Way of Lao-Tzu” 
 • “Anything can be achieved in small, deliberate steps. But there are times you need the courage to take a great leap; you can’t cross a chasm in two small jumps.” David Lloyd George 
 • „Life is like a combination lock; your job is to find the numbers, in the right orders, so you can have anything you want.” Brian Tracy
   
 •  “It is asked, how can the laboring man find time for self-culture? I answer, that an earnest purpose finds time, or makes it. It seizes on spare moments, and turns fragments to golden account. A man who follows his calling with industry and spirit, and uses his earnings economically, will always have some portion of the day at command. And it is astonishing how fruitful of improvement a short season becomes, when eagerly seized and faithfully used. It has often been observed, that those who have the most time at their disposal profit by it the least. A single hour in the day, steadily given to the study of some interesting subject, brings unexpected accumulations of knowledge. William Ellery Channing 
 • “And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” Paulo Coelho 
 • „The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desires bring weak results, just as a small amount of fire makes a small amount of heat.” Napoleon Hill 
 • “The most unfortunate people are those whose lives no longer have any place for dreams.” John Kennedy 
 • “The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.” Michelangelo Buonarroti
 • “A goal is nothing more than a dream with a deadline.” Joe L. Griffith
 • “Realize what you really want. It stops you from chasing butterflies and puts you to work digging gold.” William Moulton Marsden 
 • To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.“ Anatole France
 • A happy life begins with the belief that you are worthy of happiness.” John Marks Templeton 
 • I do not know anyone who has got to the top without hard work. That is the recipe. It will not always get you to the top, but should get you pretty near.” Margaret Thatcher 
 • We often try to convince ourselves that we are unable to reach our goal; however, this is nothing but self-justification. It is not ability that we lack, but will.” F. de La Rochefoucauld 
 • There are many paths and personality traits that can lead to success, but firm, absolute persistence is the one attribute of success that may be adopted and used by anyone.” Zig Ziglar 
 • „The secret of success is to discover what you like and are most capable of doing while you are still young, to do this, to learn and then to structure your life so you can make a living at it.” Jack Canfield 
 • „When a person is brimming with gratitude, when they are thinking and talking about it, when they feel grateful, the frequency of their energy is transformed into one of the highest and most potent. Gratitude attracts energy akin to its own, so, when we feel grateful, we experience an unstoppable influx of a similar energy and find more and more things for which we could give thanks.” Rhonda Byrne