Mano naujausi eilėraščiai

DVILIPYBĖS
Tam, kad saulę pasitikt,
Reik ją palydėt
Ir saulėtekį išvyst reikia panorėt.
Tam, kad gėrį atpažinti,
Blogį reik ištirt,
Nesėkmes gerai pažinti, kančias atlaikyt.
Kad šviesa išmokti džiaugtis,
Reik tamsoj pabūt,
Iš kurios labai norėtus kuo greičiau ištrūkt.
Kad džiaugsme širdis plazdėtų,
Reikia palūkėt,
Liūdesį prieš tai išvyti, šypsotis pradėt.
Kad žinot kas yra karštis,
Šaltį reik pažint,
Panorėti vėl sušilti ir nebesustirt.
Tam, kad vėliai atsibusti,
Reik giliai užmigt,
Pakilimui atpažinti – nuosmukį patirt.
O, kad meilę atpažinti,
Širdį reik atvert,
Reik ją pasiruošt priimti ir jos pasigest.

MINČIŲ PUOLIMAS
 
Kas mane apsaugos nuo manų minčių,
Kurios skrodžia galvą dideliu greičiu?
Kurios atakuoja gana įkyriai,
Verčia nerimauti, jaustis nesaugiai.
Jos užplūsta tyliai, nepastebimai,
Sujaukia ramybę kaip nakty žaibai.
Kirba, zuja, skraido mano galvoje
Užmigti neleidžia nakty tamsioje.
Naktį aš bemiegę tyloje mąstau,
Mėnesienoj žvilgsnį savąjį ganau.
Gal išvysiu šviesą aš nakties fone?
Mėnulio paklausiu: „Kur mano galia?“
Trokštu galios nuraminti mintį.
Kuo gi ją įkyriąją užimti?
Jei paliktų ji mane ramybėj,
Aš tiesiog gyvenčiau savo kasdienybėj.

GYVENIMUI PABUDUSI SVAJONĖ

Svajonė pabudo širdy,
Staiga panorėjus gyvuoti.
Ne tiktai manoje minty
Save ji bandys realizuoti.
Svajonė rimtai nusiteikus.
Pabodo svajonei miegot.
Ji mąsto: „Kaip jai to pasiekus?“
Bandys ji pagalbos ieškot.
Į Dievą ir Angelus kreipsis,
Padėti pas juos paprašys.
Veiksmų netikėtų ji imsis
Ir trokštamą siekį pavys.
Drąsi, atkakli ir ryžtinga,
Pabudo svajonė širdy.
Pasieks ji šį tikslą didingą
Nes trokšta be galo to ji.

IŠLIETOS MINTYS
Dažai ant šilko išsiliejo.
Mintis šilke gyvuot pradėjo.
Pavirto paukščiu, bitute,
Pilna saulėgrąžų vaza.
Ir mylimos aguonos žiedas
Dangaus mėlynėj suplazdėjo.
Kardeliai ir lelijos mielos
Visa grožybe sužydėjo.
Bijūnai melsvame fone
Pavirsto sienų puošmena.
Grakštus kolibris danguje
Sparnais plazdena tyloje.
Dažus ant šilko tebelieju.
Vaizdais savas mintis aš sėju…

MEILĖ SAU (Duoklė “Simorono” technikai 🙂 )
Aš save mylimiausią – giriu ir bučiuoju.
Aš save mylimiausią – švelniom šukom šukuoju.
Aš sau mylimiausiai – visas kaltes atleidžiu.
Aš sau mylimiausiai – absoliučiai viską leidžiu.
Aš turtingoji – piniguose maudausi.
Aš keliautoja – lagaminus kraunuosi.
Aš mylimoji –  man tinkamiausio vyro,
Sielai artimo ir visaip turtingo.
Aš sveikuolė – šoku, vaikštau, sportuoju
Ir sveiką gyvenseną propaguoju,
Aš kūrybingoji – piešiu, rašau, eiliuoju,
Mylimam darbe save realizuoju.
Save gražiąją – aš kasryt išvystu.
Save dosniąją – dovanom apipilu.
Save sėkmingąją – vaišinu šampanu.
Save laimingąją – giriu sopranu.
Be galo džiaugiuosi savo pasiekimais!
Išvien su Kūrėju kuriu savo likimą! 🙂