Idėja

www.dreamer.lt – tai pirmasis internetinis tinklalapis žmonėms, mėgstantiems, norintiems, mokantiems ir besimokantiems svajoti sąmoningai. Jis skirtas žmonėms, kurie siekia gyvenimą, kurį gyvena, pakeisti tokiu, kokį norėtų gyventi. Tiems, kurie aiškiai žino ko nori ir to siekia. Tiems, kurie tiki savo minčių galia ir iš tiesų nori priartinti savo svajones.

Tinklalapio pagrindinis tikslas – paskatinti žmones patikėti savo galimybėmis ir savo svajonių išsipildymo realumu, bei imtis aktyvių veiksmų tam, kad pakeisti savo gyvenimą į tokį, apie kurį iš tikro svajoja.

Tinklalapio uždaviniai:

  • Ugdyti žmonių sąmoningumą ir skatinti žmones klausytis savo širdies balso.
  • Šviesti žmones saviugdos klausimais bei skatinti jų asmeninį tobulėjimą.
  • Skatinti žmones išsiaiškinti savo tikruosius norus, ketinimus ir gyvenimo tikslą, bei imtis aktyvių veiksmų, siekiant savo svajonių išsipildymo.
  • Skleisti žmonėms naudingą informaciją, kuri padės kelyje link savo svajonių išsipildymo.
  • Ugdyti žmonių pasitikėjimą savimi ir savo svajonėmis, išmokinti žmones neišsigąsti susidūrus su kliūtimis, kurios mums dažnai atrodo neįveikiamos.
  • Suburti bendraminčius, kurie palaikys vienas kitą, skatins tobulėti bei stengsis vieni kitiems padėti įgyvendinti savo svajones
  • Išsiaiškinti kaip paversti realybe mūsų svajones apie laimę, sėkmę, sveikatą, savojo aš paieškas, finansinę laisvę, mylimą darbą, saviraišką, tarpusavio santykius. Nugalėti asmenines ydas ir trūkumus. PAMILTI SAVE.